โปรโมชั่นและข่าว

สามารถติดตามโปรโมชั่นและข่าวสารจากพลอย รีสอร์ทได้จากที่นี่นะ