สถานที่ท่องเที่ยว

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า

พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า

     พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า ตั้งอยู่ด้านข้างสุสานทหารสัมพันธมิตรดอนรัก เป็นพิพิธภัณฑ์เอกชน อยู่ภายใต้การบริหารจัดการของบริษัท ทีบีอาร์ซี จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อจัดแสดงข้อมูลการสร้างทางรถไฟจากสถานี    ชุมทางหนองปลาดุก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี ไปยังสถานีธันบูซายัต ประเทศพม่า ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ภายในพิพิธภัณฑ์แสดงข้อมูลในการสร้างทางรถไฟ การวางแผนการก่อสร้าง เส้นทางลำเลียงคนงาน (เชลยศึก) สภาพความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตของเชลยศึก การสิ้นสุดทางรถไฟ กล่องไฟแสดงการกระจายเชลยศึกไปยังจุดต่างๆ ในเอเชียของญี่ปุ่น แบบจำลองเส้นทางรถไฟจากสถานี

ชุมทางหนองปลาดุกถึงธันบูซายัต แบบจำลองการตัดภูเขาเพื่อสร้างทางรถไฟ แบบจำลองค่ายพักเชลยศึก หุ่นเชลยศึกขนาดเท่าตัวจริง ห้องสำหรับชมวีดีโอและภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว พิพิธภัณฑ์ทางรถไฟไทย-พม่า

เปิดให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเข้าชมทุกวันระหว่างเวลา 09.00 - 17.00 น.

อัตราค่าเข้าชม

  • ผู้ใหญ่  140 บาท
  • เด็ก (อายุ 7 - 12 ปี) 60 บาท

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 034-515559