สถานที่ท่องเที่ยว

สะพานข้ามแม่น้ำแคว (สะพานแควใหญ่)

สะพานข้ามแม่น้ำแคว (สะพานแควใหญ่)

     ตั้งอยู่ที่อยู่ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จากถนนแสงชูโตจะมีป้ายบอกให้เลี้ยวซ้ายชัดเจน สะพานข้ามแม่น้ำแคว สร้างขึ้นโดยกองทัพญี่ปุ่นสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 อีกเช่นกัน สะพานแม่น้ำแควแห่งนี้ ในอดีตถูกสร้างด้วยความยากลำบาก โหดร้ายทารุณที่เหล่าเชลยได้รับ รวมถึงมีคนตายจากสะพานแห่งนี้นับหมื่นคน ทั้งนี้เป็นผลมาจากสงครามทั้งสิ้น ปัจจุบัน สะพานแห่งนี้จึงกลายเป็นเหมือนอนุสรณ์สถานของเหล่าเชลยศึก และยังเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของจังหวัดกาญจนบุรีอีกด้วย 

     บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำแควมีรถไฟนำเที่ยวระยะทางสั้นๆ จากสะพานข้ามไปอีกฝั่งใช้เวลาประมาณ 15 นาที ค่าโดยสาร คนละ 20 บาท ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ